Buradasınız

Bilgi Edinme

     Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun  olarak  kişilerin  bilgi  edinme  hakkını  kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” 24.10.2003 gün ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 24.04.2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir.

     Başvuru Formunu  göndermeden önce aşağıda tam metni verilen 4982 Sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliği incelemenizi öneririz.

     Bilgi Edinme ile ilgili başvurularınızı ilgili mevzuat uyarınca (FORM1 / FORM2) eksiksiz doldurarak postayla veya elektronik ortamda gönderebilirsiniz.

ADRES: Gümüşçeşme Mah.Atatürk Cad. 10040/BALIKESİR

Faks : (266) 243 23 26    E-posta : bilgiedinme@bvdb.gov.tr

Türkçe